Fully Belly - Jamaica Mini Fest

Fully Belly Jamaica Mini Fest se uskutečnil v zahradě Minoritského kláštera 14.8.2021